Luty 2017

Zakaz reklamy w zawodach medycznych stanowi duże ograniczenie w pozyskiwaniu pacjentów-klientów. Co to jest reklama, skoro wokół niej tyle hałasu? Ponieważ przepisy prawa nie definiują pojęcia reklamy, to musimy sięgnąć do źródła pozaprawnego, jakim jest Słownik języka polskiego, w którym to czytamy: reklamą jest informowanie ludzi o świadczeniach i usługach, podkreślanie ich zalet tak, aby […]

Pacjent czy klient?

Monika Sadowska20 lutego 2017Komentarze (0)

Czy do gabinetu medycyny estetycznej przychodzi pacjent czy klient? Ostatnio usłyszałam, że klient…, i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że pojęcie to zostało użyte przez lekarza i nie w ujęciu tożsamym z pojęciem pacjent. Słowo „klient” zostało wprowadzone do działalności medycznej w wyniku procesów ekonomizacji opieki zdrowotnej. Nic w tym zdrożnego, […]