Medycyna estetyczna

Zakaz reklamy w zawodach medycznych stanowi duże ograniczenie w pozyskiwaniu pacjentów-klientów. Co to jest reklama, skoro wokół niej tyle hałasu? Ponieważ przepisy prawa nie definiują pojęcia reklamy, to musimy sięgnąć do źródła pozaprawnego, jakim jest Słownik języka polskiego, w którym to czytamy: reklamą jest informowanie ludzi o świadczeniach i usługach, podkreślanie ich zalet tak, aby […]

Obiecałam, że kolejny wpis będzie dotyczył uprawnień, jakimi powinna dysponować osoba podejmująca się wykonania zabiegu z zakresu medycyny estetycznej. Sprawa wydawałaby się oczywista, ale jak to w życiu, nic nie jest proste, tak jakby się wydawało. Pomocne w tym względzie będzie rozróżnianie pojęć: medycyna estetyczna a kosmetologia. Medycyna estetyczna, to dział medycyny obejmujący zabiegi nieinwazyjne lub […]

Pierwszy wpis w nowym roku ☺ Początek roku to taki szczególny moment, kiedy każdy spogląda w to „nowe” z większym optymizmem. Nie ma osoby, która nie stawiałaby sobie wówczas nowych celów do osiągnięcia, obietnic do spełnienia, czy też szukała nowych rozwiązań w sytuacji kiedy dotychczasowe sposoby zawiodły. Na tej liście nierzadko pojawia się chęć poprawienia […]