O mnie

W codziennej pracy łącze wykształcenie medyczne i prawnicze, stąd nie powinien budzić zdziwienia fakt, że w szczególności zajmuje się szeroko pojętym prawem medycznym.

Moja wiedza z tego zakresu jest największa i nie boję się jej użyć, a gdy dorzucę do tego wiedzę dotyczącą organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia to nieskromnie stwierdzam, że pozwala mi to poruszać się we wskazanym obszarze dość biegle.

W związku z tym

Co robię?

 • na pewno NIE stoję „po drugiej stronie barykady” ☺ jak słyszę nieraz w rozmowie z kolegami i koleżankami medykami
 • wskazuje lekarzom, jakich zachowań unikać aby zapobiec występowaniu błędów medycznych

Jak to robię?

 • rozmawiam z pracownikami medycznymi o problemach związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych
 • rozmawiam z pacjentami o ich oczekiwaniach związanych z opieką medyczną
 • prowadzę szkolenia dla lekarzy, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu prowadzenia procesu dokumentowania świadczeń zdrowotnych oraz organizacji czasu pracy
 • prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami wpajając adeptom zawodów medycznych, że pacjent nie jest ich wrogiem a współpartnerem w procesie leczenia

a przede wszystkim

 • poszukuję rozwiązań prawnych korzystnych dla każdej ze stron wychodząc z założenia, że wzajemne porozumienie jest najlepszym rozwiązaniem 

Dlaczego to robię?

 • bo lubię ☺ bez tego nie czułabym ani grama motywacji aby wertować sterty dokumentacji medycznej
 • bo mam wiedzę i umiejętności i chce je stosować w praktyce stale je doskonaląc
 • bo chce wykazać, że obie strony czyli zarówno lekarz, jak i pacjent, korzystając w odpowiednim czasie z pomocy prawnika mogą zapobiec wystąpieniu błędu medycznego 

Natomiast prywatnie:

Kim jestem?

 • żoną
 • matką dwóch synów
 • pasjonatką czytania książek i klasyki kina polskiego

Jaka jestem?

Uparta i konsekwentna w działaniu, zorientowana na cel, twardy charakter jak mówi mój mąż ☺ nie odpuszczę dopóki nie osiągnę celu.

Zapraszam do lektury mojego bloga!

*****