Czas na rozmowę z pacjentem, czyli o zgodzie na zabieg

Monika Sadowska31 grudnia 2016Komentarze (0)

Temat zgody na zabieg jest wielokrotnie podejmowany na łamach literatury prawnomedycznej lecz mimo tego ciągle nie wyczerpany. Akurat w dniu dzisiejszym zapoznałam się z „nową” publikacją, w której autor starał się odpowiedzieć na pytanie „co jest potrzebne, a co zbędne” w formularzu zgody na leczenie.

Przyznaję, czytałam dość zachłannie ☺

ale niestety i w tym artykule nie dopatrzyłam się chociaż jednej wskazówki informującej o tym, jak ważny dla wypełnienia przez lekarza obowiązku informacyjnego jest wymiar czasu jaki został przeznaczony na rozmowę z pacjentem i że informacja o tym powinna mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji.

Analizując orzecznictwo, nie sposób nie zauważyć, że w przypadku czynności kosmetycznych następuje zaostrzenie wymagań w stosunku do obowiązku informacyjnego. Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu uznał, że „Wymaganie zgody pacjenta na podjęcie zabiegu wyłącznie do celów estetycznych jest zachowane tylko wtedy, gdy zostanie on uprzednio dostatecznie poinformowany także o szczegółach – czyli mniej lub bardziej możliwych do przewidzenia – skutkach interwencji, niestwarzających dla niego ryzyka wyższego od przeciętnego.”

Celem jest aby zgoda udzielona przez pacjenta była zgodą objaśnioną, czyli taką, która zostaje uzyskana po uprzednim wyczerpującym i dokładnym omówieniu z pacjentem wszelkich aspektów procedury medycznej, którą lekarz planuje wykonać.

W literaturze i orzecznictwie podkreśla się, że zakres obowiązku informacyjnego nie zależy od tego, co lekarz sądzi, ile pacjent powinien wiedzieć, lecz od tego, co rozsądna osoba będąca w sytuacji pacjenta obiektywnie potrzebuje usłyszeć od lekarza, aby podjąć „poinformowaną” i inteligentną decyzję wobec proponowanego leczenia. Oczywiście nie bez znaczenia w tej sytuacji stan psychiczny pacjenta, jego wrażliwość, percepcja, stopień inteligencji, a przede wszystkim stan zdrowia i nagłość zabiegu.

Na tej podstawie określamy ile czasu jest nam potrzebne aby razem z pacjentem w sposób wyczerpujący omówić jego stan zdrowia, metody diagnostyki, okoliczności przeprowadzenie zabiegu, mogące wystąpić powikłania, bo dopiero wówczas dajemy pacjentowi możliwość dokonania swobodnego wyboru co do wyrażenia zgody.

Ponieważ obowiązek udzielania pacjentowi informacji obciąża lekarza i on wywodzi z tego skutki prawne, spoczywa na nim dowód tego obowiązku stąd rzetelne dokumentowanie podejmowanych i wykonywanych czynności ma istotne znaczenie, o czym była mowa w poprzednim poście dotyczącym dokumentacji medycznej.

Należy pamiętać, że informowanie pacjenta jest obowiązkiem lekarza, a nie jego prawem. Natomiast prawem pacjenta jest świadomy udział w podejmowaniu decyzji lekarskich dotyczących jego zdrowia, a lekarz ma obowiązek to prawo respektować.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: